Јавен Повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,преработка,рециклирање и уништување опасен отпад

Јавен Повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,преработка,рециклирање и уништување опасен отпад

Инструкција по јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,преработка,рециклирање и уништување опасен отпад

Во прилог 3, во табелата наместо 800 литри, треба да стои 1.400 литри, односно во пресметката да се користи количината од 1.400 литри хидраулични масла. Се работи за техничко усогласување на количините со Прилог 1, Табела, Листа на отпадни масла.

Одлука за избор на најповолен понудувач по Јавниот повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,преработка,рециклирање и уништување опасен отпад

 

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *