Нова опрема за поквалитетен воздух и вода

Се засилува следењето на квалитетот на водите во земјава, а со тоа и се поедноставува работата на хидроисистемот „Лисиче“, од кој Велес се снабдува со вода за пиење.
Инспекторатот за заштита на животна средина обезбеди нова опрема за мерење на квалитетот на водите на овој хидросистем. Нови апарати за поедноставно следење на квалитетот на водата добија и лекарите од центарот за јавно здравје во Велес. Опремата што инспекторатот им ја додели, чини речиси 100 илјади евра и е обезбедена од ИПА фондовите на Европската Унија.

Read more