Одлука за измена и дополнување на планот за јавни набавки за 2019 година во врска со Изработка на проекти за поправка на дел од пристапен пат и за поправка на коритото после излезна градба и ревизија на истите.

одлука

Read more