Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас бр.02/2023 за унапредување 1(еден)давател на јавни услуги во ЈПВ Лисиче-Велес

Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас бр.02/2023 за унапредување 1(еден)давател на јавни услуги во ЈПВ Лисиче-Велес

Read more

Јавен Повик бр.15/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 2(члена) на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес

Јавен Повик бр.15/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 2(члена) на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство

Read more