Организација

 1. Документ кој ги содржи имињата, презимињата на вработените во ЈПВ Лисиче како и нивните позиции и контакт телефони и емаил адреси
  Вработени – име и презиме ,работно место, телефонски број, емаил адреса – документ
 2. Органограм на организацијата
  Органограм на организацијата – документ
 3. Правилник за внатрешната организација на ЈПВ Лисиче – Велес
  Правилник за внтарешна организација – документ
 4. Правилник за систематизација на работни места во ЈПВ Лисиче – Велес
  Правилник за систематизација на работни места – документ