Организација

 1. Документ кој ги содржи имињата, презимињата на вработените во ЈПВ Лисиче како и нивните позиции и контакт телефони и емаил адреси  Вработени по име и презиме е-маил и телефонски број
 2. Органограм на организацијата
  Органограм на организација-документ
 3. Правилник за внатрешната организација на ЈПВ Лисиче – Велес
  Правилник за внтарешна организација – документ
  Правилник за изменување и дополнување
 4. Правилник за систематизација на работни места во ЈПВ Лисиче – Велес
  Правилник за систематизација на работни места документ