Управен Одбор

  1. Живорад Ќурчиев
  2. Силвана Кржовска
  3. Славе Петров
  4. Шаха Јусуфи
  5. Анка Милкова Катарова
  6. Наил Мефаиловски
  7. Ерхан Баки