Управен Одбор

  1. Живорад Ќурчиев
  2. Силвана Кржовска
  3. Славе Петров
  4. Шаха Јусуфи
  5. Наил Мефаиловски
  6. Ерхан Баки