Управен Одбор

  1. Живорад Ќурчиев
  2. Силвана Кржовска
  3. Славе Петров
  4. Шаха Јусуфи
  5. Стојан Коциров
  6. Гоце Трајковски
  7. Анка Милкова Катарова
  8. Наил Мефаиловски
  9. Ерхан Баки