Надзорен Одбор

  1. Трајанка Петрова Сакалиева
  2. Елез Елезовски
  3. Џевдет Садику
  4. Орхан Баров
  5. Стојче Тренчевски