Потпишан меморандум за идна соработка на “ЈПВ Лисиче” – Велес и ИСРСМ-институт за стандардизација на Република Северна Македонија

     Водата е еден од нашите непроценливи ресурси.      Начинот на кој ја користиме и како спрема неа се однесуваме,

Read more

Одржани јавни расправи за проектот за реализирање на втората и третата фаза на Хидросистем Лисиче во Општина Велес и Општина Чашка.

Одржани јавни расправи за проектот за реализирање на втората и третата фаза на Хидросистем Лисиче во Општина Велес и Општина

Read more

Посета на министерот Трајан Димковски на ЈПВ “Лисиче”- Велес

Денес во посета на ЈПВ “Лисиче”-Велес беше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски. Директорот Дејан Арсовски го информираше

Read more

Нова опрема за поквалитетен воздух и вода

Се засилува следењето на квалитетот на водите во земјава, а со тоа и се поедноставува работата на хидроисистемот „Лисиче“, од кој Велес се снабдува со вода за пиење.
Инспекторатот за заштита на животна средина обезбеди нова опрема за мерење на квалитетот на водите на овој хидросистем. Нови апарати за поедноставно следење на квалитетот на водата добија и лекарите од центарот за јавно здравје во Велес. Опремата што инспекторатот им ја додели, чини речиси 100 илјади евра и е обезбедена од ИПА фондовите на Европската Унија.

Read more

Водостојот на Младост ја достигна највисоката кота

Велешкото езеро „Младост“ ја достигна максималната кота. Изминатите два дена водата од акумулацијата преливаше преку браната. Од водостопанското претпријатие Лисиче велат дека за 24 часа преку преливот можат да минуваат 100 илајди метри кубни вода кои завршуваат во Вардар.

Read more

Лисиче со вода и за граѓаните и за земјоделците

За годинава е најавена изградба на 3-4 пречистителни станици на водата од реките Тополка и Врановска, кои се вливаат во езерото Лисиче, финансирани од Владата на Словенија.

Read more

Езерото Лисиче се наполни

На географските карти на Македонија надлежните ќе треба да го вцртаат новото вештачко езеро ,,Лисиче“ лоцирано во пазувите на планината Јакупица.

Read more