Јавен оглас бр.01/2022 за вработување на неопределно време на 1(еден) давател на јавни услуги во ЈПВ-Лисиче Велес

Јавен оглас бр.01/2022 за вработување на неопределно време на 1(еден) давател на јавни услуги во ЈПВ-Лисиче Велес Пријава за огласот

Read more

Одлука од Управен одбор за изменување на План за јавни набавки за 2022 година на ЈПВ Лисиче-Велес

Одлука од Управен одбор за изменување на План за јавни набавки за 2022 година на ЈПВ Лисиче-Велес Електронски систем за

Read more