Одлука од Управен одбор за изменување на План за јавни набавки за 2022 година на ЈПВ Лисиче-Велес

Одлука од Управен одбор за изменување на План за јавни набавки за 2022 година на ЈПВ Лисиче-Велес Електронски систем за

Read more