Јавен Повик бр.15/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 2(члена) на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес

Јавен Повик бр.15/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 2(члена) на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство

Read more

Одлука од Управен одбор за изменување на План за јавни набавки за 2022 година на ЈПВ Лисиче-Велес

Одлука од Управен одбор за изменување на План за јавни набавки за 2022 година на ЈПВ Лисиче-Велес Електронски систем за

Read more