Решение за податоци за Годишна сметка за 2018, 2019 и 2020 година и Годишен извештај за 2018, 2019 и 2020 година.

Решение за податоци за Годишна сметка за 2018, 2019 и 2020 година и Годишен извештај за 2018, 2019 и 2020

Read more

Решение за податоци за волуменот на акумулацијата Лисиче, за просечната длабочина, најголема зафатнина, месечни темепратури и др.

1.Решение за податоци за волуменот на акумуалцијата Лисиче, за просечната длабочина, најголема зафатнина, месечни темепратури и др. 2.Просечнна температура по

Read more