ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ ЈПВ ЛИСИЧЕ ВЕЛЕС за период Јануари – Март 2024 год.

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ ЈПВ ЛИСИЧЕ ВЕЛЕС за период Јануари – Март

Read more